Đèn led D NCM 120/25W – WBU Rạng Đông

522.500 

Công suất                          : 25W
Màu ánh sáng                      : 6500K
Cường độ ánh sáng TB : 150µmol/m2/s
Độ đồng đều ánh sáng : 0.76
Hà Nội
Sài Gòn