Đèn LED Nuôi cấy mô D NCM02L 120/16W Dimming Rạng Đông

367.400 

Công suất                         : 16W
Màu ánh sáng                      : 6500K
Cường độ ánh sáng TB: 45µmol/m2/s
Độ đồng đều ánh sáng: 0.76
Hà Nội
Sài Gòn