Đèn LED Nuôi cấy mô D NCM02L 120/16W Dimming Rạng Đông

367.400 

Công suất                          : 16W
Màu ánh sáng                       : 6500K
Cường độ ánh sáng TB : 45µmol/m2/s
Độ đồng đều ánh sáng : 0.76
Hà Nội
Sài Gòn