Bảng giá đèn led downlight âm trần Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáLỗ khoét/Viền/Cao
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 76/3W (S) Liên Hệ 76/90/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 90/5W (S) Liên Hệ 90/110/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 90/7W (S) 102.000 95/115/62
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 110/7W (S) Liên Hệ 110/140/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT05L 110/9W(S) 144.000 115/140/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT02L ĐM 90/16W 157.000 160/200/100
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT02L ĐM 110/9W 185.000 208/240/120
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/5W(E) 118.000 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/7W(E) 124.000 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/9W(E) 131.000 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/7W(E) 137.000 90/138/50
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/9W(E) 147.000 115/138/50
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/12W(E) 157.000 90/118/40
  Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 155/16W(E) 279.000 155/150/44
  Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 155/25W(E) 326.000 1555/180/44
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L DP 90/9W Liên Hệ 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L DP 90/12W Liên Hệ 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L DP 110/14W Liên Hệ 110/138/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT01L XG 95/9W 316.000 95/110/65
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 90/5W (SS) 87.000 90/115/35
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 90/7W (SS) 102.000 90/115/35
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 110/5W (SS) 120.000 110/140/35
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT06L 110/7W (SS) 145.000 110/140/35

Bảng giá đèn tuýp led tube Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáĐường kính/ độ dài
   
 Đèn tuýp led tube T8 120/20w (E)257.000-272.000 26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube T8 60/10w (S)103.000-118.000 26*603 mm
 Đèn tuýp led tube T8 120/18w (S)157.000-171.000 26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube T8 N01 60/10w (SS) 92.000 26*603 mm
 Đèn tuýp led tube T8 N01 120/18w (SS) 130.000 26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube BD T8L TT01 M11/18Wx1 (SS) 158.000 624*48*28 mm
Đèn tuýp led tube BD T8L TT01 M21/18Wx1 (SS) 139.000 1238*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 N01 M11/10Wx1 (S)139.000 623*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 N01 M11/18Wx1 (S)191.000 1212*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD T8L M11/10Wx1 (S) 148.000 603*48*23 mm
 Đèn tuýp led tube BD T8L M11/18Wx1 (S) 216.000 1238*48*23 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT02 T5 N01 60/8w (liền thân) 93.000 600*21*27 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT02 T5 N01 120/16w  (liền thân ) 127.000 1200*21*27 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT01 T8/10w ( liền thân) 145.000 600*38*38 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT01 T8/18w ( liền thân) 209.000 1200*30*38 mm
 Đèn tuýp led tube BD LT02 T5 N01 30/4w (liền thân) 66.000 300*23*24
 Đèn tuýp led tube BD LT03 T5 N02 60/8w (SS) 107.800 570*22*35
 Đèn tuýp led tube BD LT03 T5 N02 120/16w (SS) 151.800 1180*22*35

Bảng giá đèn led panel Rạng Đông

Tên sản phẩmGiá D*R*C
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×60/50w (E) 2.280.000 600*600*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 30×120/50w (E) 2.280.000 1200*300*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×120/75w(E) 4.330.000 150*1200*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×120/75w 6.134.000 150*1200*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P102 30×120/36w (S) 1.617.000 300*1200*12 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P102 60×60/36w (S) 4.114.000 600*600*12 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 90/6W (SS) 124.000 
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 110/6W (SS) 127.000 
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 110/9W (SS) 152.000 
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 135/9W (SS) 168.000 
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 135/12W (SS) 178.000 
 Đèn led Panel Rạng Đông D PT03L 160/12W (SS) 183.000 

Bảng giá đèn led ốp trần Rạng Đông

Tên sản phẩmGiá Lỗ khoét/ chiều cao
   
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN CB02L/12W (S) 693.000 300*95 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/7W (S 174.000 227*76
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/9W (S) 229.000 270*80
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/14W 231.000 270*80
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 320/14W 297.000 320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 320/18W 363.000 320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 05L 160/9W (S) 143.000 160*48 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 05L 220/14W (S) 222.000 220*48 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 06L 320/18W (S) 311.000 320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 17×17/12W (S) 265.000 250*250*78 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 23×23/18w (S) 345.000 226*226*39 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 30×30/24w (S) 436.000 
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 172/12w (S) 247.000 
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 225/18w (S) 334.000 
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 300/24W (S) 407.000 
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 25×25/9w (SS) 247.000 
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 09L 35×35/14w (SS) Liên Hệ 

Bảng giá đèn led búp Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáĐường kính/chiều cao
 Đèn led búp Rạng Đông A45N1/2W 29.000 50*91 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A45N1/3W 41.000 50*91 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A55N4/5W (S) 49.000 55*108 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A60N1/9W (S) 63.000 55*108 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A60N3/7W (S) 90.000 60*114 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A70N1/12W (S) 109.000 65*123 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A80N1/15W (S) 139.000 80*155 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A95N1/20W (S) 181.000 95*160 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A120N1/30W (S) 270.000 120*218 mm
 Đèn led búp Rạng Đông TR140N1/80W (SS) Liên Hệ 140*250
 Đèn led búp Rạng Đông TR140N1/60W (SS) Liên Hệ 140*231
 Đèn led búp Rạng Đông TR50N1/8W (SS) 57.000 50*100
 Đèn led búp Rạng Đông TR60N2/10W (SS) 62.000 60*120
 Đèn led búp Rạng Đông TR60N2/12W (SS) 70.000 60*120
 Đèn led búp Rạng Đông TR70N1/14W (SS) 88.000 60*115
 Đèn led búp Rạng Đông TR80N1/20W (SS) 126.000 81*143
 Đèn led búp Rạng Đông TR100N1/30W (SS) 187.000 101*185
 Đèn led búp Rạng Đông TR120N1/40W (SS) 229.000 120*208
 Đèn led búp Rạng Đông TR140N1/50W (SS) 314.000 140*225

Bảng giá đèn led chiếu pha, chiếu rọi Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/10w 259.60 127*107*27
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/20w 382.000 154*128*29
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/30w 481.800 210*170*31
Đèn led pha Rạng Đông DCP05L/50w 600.600 237*205*38
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/10w 328.000 186*156*48 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/20w 493.000 136*116*40 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/30w 559.000 136*116*40 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/50w 1.069.000 285*240*60 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/70w 1.522.000 295*280*80 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/100w 2.110.000 280*252*85 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/150w 2.984.000 345*315*88 mm

Bảng giá đèn led gắn tường Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT03L V/5W 327.000 100*100*100 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT04L HG/5W 289.000 203*103*93 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT05L T/5W 308.000 220*95*125 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT06L CD/5W 327.000 280*95*115 mm

Bảng giá đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/30W 858.000 355*110*70 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/40W 2.112.000 550*240*66 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/60W 2.552.000 625*265*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/70W 2.970.000 725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/120W 3.850.000 725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/150W 5.720.000 725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/200W Liên Hệ 830*340*100 mm

Bảng giá đèn led High Bay Rạng Đông

Tên sản phẩmGiáDxRxC
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 350/50W 1.412.000 410*280 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 350/70W 1.479.000 410*320 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/100W 2.638.000 410*360 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/120W 2.715.000 500*375 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/150W 2.888.000 500*375 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 500/200W 3.500.000 500*525mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/10W 193.000 430*345 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/20W 289.000 430*345 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/30W 443.000 430*345mm
 Đèn led High Bay Rạng Đông DLB01L/50W 616.000