Lưu trữ thẻ: phòng ngừa sốt xuất huyết

Phòng ngừa dịch sốt xuất huyết cùng Đèn Rạng Đông 2023

Bệnh sốt xuất huyết là một căn bệnh có thể lây truyền từ người này [...]

Hà Nội
Sài Gòn