Lưu trữ thẻ: sốt xuất huyết

Phòng ngừa dịch sốt xuất huyết cùng Đèn Rạng Đông 2023

Bệnh sốt xuất huyết là một căn bệnh có thể lây truyền từ người này [...]

Hà Nội
Sài Gòn