Bộ chao đa năng RSL-06/400/E27 Rạng Đông

157.000 

Chiều rộng         : 400mm

Đui bóng            : E27

Chóa đèn           : Nhôm

Loại bóng           : Compact

Hà Nội
Sài Gòn