Đèn LED Nuôi cấy mô D NCM02L 120/16W WR Rạng Đông

371.800 

Công suất: 16W
Màu ánh sáng: 6500K
Cường độ ánh sáng TB: 150µmol/m2/s
Độ đồng đều ánh sáng: 0.76
Hà Nội
Sài Gòn